Svečani defile i maturska zabava malih maturanata Osnovne škole Kaćuni generacija 2023/24. godine održana je 30. aprila.

Tom prilikom nagrađeni su učenici koji su od prvog do devetog razreda imali sve petice. To su: Ibreljić Almira, Šabanović Haris, Juhić Dželila, Jusupović Emina, Merisa Silajdžija.

Svim učenicima dodijeljene su nagrade i posebne diplome.

(Binfo/Foto: Nejra Pašić)