Iako osobine možemo naslijediti od oba roditelja, nauka tvrdi da neke osobine dolaze isključivo od majke. Kad se dijete rodi, ono nosi gene oba roditelja. No, kad je u pitanju inteligencija, proces starenja i sklonost debljanju, očevi geni ne igraju značajnu ulogu.

Starenje

Njemački naučnici otkrili su da proces starenja zavisi od gena koje dijete nasljeđuje od majke. Mitohondrijska DNK, koju nasljeđujemo isključivo od majke, djelimično utiče na to kako starimo.

Sklonost ka debljanju

Mnogi istraživači tvrde da je metabolizam nasljeđen od majke, što može uticati na brzinu povećanja tjelesne težine. Ako majka ima višak kilograma, povećava se vjerovatnoća da će i dijete imati problema sa težinom.

Inteligencija

Istraživanje sprovedeno na Univerzitetu u Glazgovu pokazalo je da geni majke imaju najveći uticaj na djetetovu inteligenciju. Nivo inteligencije djeteta varira za oko 15 poena u odnosu na majčin koeficijent inteligencije.