Iz sarajevskog KJKP Vodovod i kanalizacija obavijestili su da će se danas, 13. juna, izvoditi radovi na vodovodnoj mreži u okviru redovnih aktivnosti.

Do prekida vodosnadbijevanja doći će u ulicama: Džemala Bijedića, Butilska, IV Viteške brigade, Braće Mulić, Derviš Fevzi Mostarca, Ilirska, Skopljanska, Drinska, Milinkladska, Kamenolom i Posavska.

U sklopu realizacije projekta rekonstrukcije vodovodne mreže koji se finansira sredstvima druge tranše EBRD kredita vršit će se radovi u ulicama: Adžemovića, Karpuzova, Logavina, 8. marta i Sedrenik.

Zbog navedenih radova do prekida u vodosnabdijevanju će doći u ulicama: Sunulah Efendije, Toromanova, Karpuzova, Potoklinica, Josipa Štadlera, Hrgića, Kećina, Glođina, Sagrdžije, Hasana Kaimije, Potok, Kasima ef. Dobrače, Prijepoljčeva, Abdesthana, Kovači (Stari grad), Safvet-bega Bašagića, Očaktanum, Piruša, Ulomljenica, Škaljin sokak, Zmajevac, Rogina, Grličića brdo, Vinograd i Osmana Nakaša.

"Za sve informacije možete se obratiti našem Dispečerskom centru na brojeve telefona 033 210 707 i 033 220 435. Normalizacija snabdijevanja vodom očekuje se po okončanju radova", saopćili su.