Svećenici bi trebali držati kratke propovijedi i govoriti najviše osam minuta kako vjernici ne bi zaspali, rekao je papa Franjo.

Propovijed ili poruka koju svećenik izgovara na misi "mora biti kratka: slika, misao, osjećaj", rekao je papa tokom svoje sedmične audijencije.

Osam minuta

Ne bi smjela trajati duže od osam minuta "jer nakon tog vremena ljudi gube pažnju i zaspu, i u pravu su", rekao je 87-godišnji papa.

-Svećenici ponekad puno govore, a ne razumijete o čemu govore.