Još jedno brutalno ubistvo u Sarajevu ponovo je uznemirilo građane i vratilo nas na stara pitanja. Je li narušena sigurnost na ulicama? Rade li nadležni svoj posao? Postaje li Sarajevo grad opasnog življenja?

Posebnu težinu ovog zločina daje mjesto, vrijeme i način izvršenja. U toku dana, na šetalištu punom djece i porodica. Nažalost, ubistva su postala sve učestalija i čini se da se samo od ubistva do ubistva bavimo pitanjem sigurnosti, kaže Nermin Pećanac, nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.
- Definitivno mislim da je situacija u Sarajevu alarmantna, da izmiče kontroli, to stalno govorim i sve što budemo dalje gurali stvari pod tepih i pravili se da se ništa ne dešava krupno, da to statistički ne znači puno - imat ćemo velikih problema u budućnosti. Mislim da, nažalost, možemo očekivati ovakvih stvari u budućnosti više iz jednog razloga - zato što nema da se nešto radi na povećanju stepena bezbjednosti. Sve su floskule, sve su parole, jednostavno nema aktivnosti – rekao je Pećanac za FTV.

Dodao je da ovdje 'država šuti' te da je kadrovska politika u sigurnosnom sektoru katastrofalno loša.