Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela je Odluku o izradi Strategije razvoja trgovine Federacije BiH za period 2025-2031. godina. Odlukom je precizirano da će se ovom strategijom definirati pravci, ciljevi i resursi daljeg razvoja trgovine u FBiH.

Također, osigurat će se usklađenost razvojnih pravaca i strateških ciljeva sa strateškim ciljevima iz Strategije razvoja FBiH 2021-2027. godina, kao i sa dokumentima relevantnim za proces integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, te drugim međunarodno priznatim obavezama naše zemlje.
U razlozima za donošenje Strategije istaknuto je da je osnovni cilj razvoj trgovinskog sektora Federacije BiH i definiranje vizije, strateških ciljeva, prioriteta i mjera za period od 2025. do 2031. godine kroz izgradnju i unapređenje zakonskog i institucionalnog okvira trgovinskog sektora, zatim razvoj potencijala domaće trgovine, kao i aktivnosti na razvijanju svijesti potrošača o kupovini domaćih proizvoda. Cilj je i unapređenje zaštite potrošača, odnosno institucionalna podrška u zaštiti potrošača na tržištu, kao i razvoj i unapređenje podrške udruženjima za zaštitu potrošača.

Nosilac izrade Strategije je Federalno ministarstvo trgovine u saradnji sa organizacijama civilnog društva, a na osnovu Sporazuma o saradnji ovog ministarstva i organizacija civilnog društva.

Odlukom je određeno da će Ministarstvo u procesu izrade Strategije osigurati učešće zainteresiranih strana, kao što su nadležni federalni i kantonalni organi uprave, upravne organizacije, jedinice lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, privredne/gospodarske komore, privredna društava iz oblasti trgovine, akademske zajednice, udruženja potrošača i udruženja poslodavaca u FBiH.

Rok za dostavljanje prijedloga Strategije na razmatranje Vladi FBiH, uz prethodnu provedbu procesa konsultacija je šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.