Potpisan je "međuuniverzitetski protokol o bilateralnoj saradnji" između Univerziteta Fenerbahče i Univerziteta u Zenici. U okviru protokola, ova dva univerziteta će sarađivati u oblastima kao što su programi razmjene studenata, zajedničke konferencije i aktivnosti simpozijuma i naučnoistraživačkih radova.

Potpisan je Protokol o saradnji između Univerziteta Fenerbahče i Univerziteta u Zenici

Na Univerzitetu Fenerbahče, obrazovanje se pruža na nivou dodiplomskih, diplomskih i postdiplomskih studija. U okviru Više škole zdravstvenih studija postoji 14 programa, a na Institutu za postdiplomsko obrazovanje 10 magistarskih i 2 doktorska programa.

Potpisan je Protokol o saradnji između Univerziteta Fenerbahče i Univerziteta u Zenici

Naučne studije za domaće i strane studente izvode na 31 odsjeku na 6 fakulteta pod okriljem univerziteta, gdje imaju priliku studirati u potpunosti na turskom ili engleskom jeziku.

Potpisan je Protokol o saradnji između Univerziteta Fenerbahče i Univerziteta u Zenici

Univerzitet Fenerbahče, koji je povećao broj pridruženih i dodiplomskih programa na engleskom jeziku od dana kada je osnovan sa svojim jakim obrazovnim kadrom, nudi mogućnosti učenja jezika domaćim i međunarodnim studentima u godinama pripremnog i postdiplomskog obrazovanja na Odsjeku za strane jezike. Pored toga Univerzitet izdaje je periodične publikacije iz oblasti zdravstva, društvenih i sportskih nauka, arhitekture i inženjeringa, te na taj način kroz međunarodne naučne časopise, usmjerava svoj put prema naučno istraživačkim radovima.

Potpisan je Protokol o saradnji između Univerziteta Fenerbahče i Univerziteta u Zenici

U cilju internacionalizacije, Univerzitet Fenerbahče pružajući mogućnosti za obrazovanje i obrazovanje međunarodnim studentima, stvaranjem okruženja za učenje koje obuhvata multikulturalizam i raznolikost, intenzivno radi na povećanju bilateralne saradnje.

Potpisan je Protokol o saradnji između Univerziteta Fenerbahče i Univerziteta u Zenici

Prema potpisanom protokolu o bilateralnoj saradnji između Univerziteta Fenerbahče i Univerziteta u Zenici, uspostavit će se saradnja između dva univerziteta, posebno u oblasti obrazovanja i istraživačke djelatnosti, te će se na obostranu institucionalnu korist organizovati naučne studije, međunarodne konferencije i simpozijumi. Osim toga, biće omogućena razmjena studenata dodiplomskih i postdiplomskih studija koji studiraju na ova dva univerziteta.

Potpisan je Protokol o saradnji između Univerziteta Fenerbahče i Univerziteta u Zenici
Potpisan je Protokol o saradnji između Univerziteta Fenerbahče i Univerziteta u Zenici
Potpisan je Protokol o saradnji između Univerziteta Fenerbahče i Univerziteta u Zenici
Potpisan je Protokol o saradnji između Univerziteta Fenerbahče i Univerziteta u Zenici