U prva tri mjeseca ove godine ponovo je u BiH došlo do pada broja zaposlenih i rasta broja nezaposlenih osoba, pokazali su rezultati nedavno provedene ankete o radnoj snazi.

U prvom tromjesečju 2024. godine u BiH su radnu snagu činila 1,393 miliona osoba, od kojih je 1,205 miliona (86,6 posto) zaposlenih i 187 hiljada (13,4 posto) nezaposlenih osoba. Od ukupnog broja nezaposlenih osoba, njih 50 hiljada ili 26,8 posto tražilo je posao kraće od 12 mjeseci, dok je 26 hiljada ili 13,6 posto osoba tražilo posao od 12 mjeseci do dvije godine.

- Broj nezaposlenih osoba koje su tražile posao dvije godine i duže iznosio je 112 hiljada ili 59,6 posto. U usporedbi s prethodnim tromjesečjem broj zaposlenih osoba smanjio se za 1,3 posto, dok se broj nezaposlenih osoba povećao za 5,9 posto. Broj osoba izvan radne snage u BiH u prvom tromjesečju 2024. godine iznosio je 1,483 miliona i povećao se za 0,2 posto u odnosu na prethodno tromjesečje - stoji u izvještaju ankete o radnoj snazi koja je rađena u prvom tromjesečju, tj. u razdoblju od januara do marta ove godine, a koju je provela Agencija za statistiku BiH.

Od ukupnog broja osoba koje čine radnu snagu, 850 hiljada (61 posto) je muškaraca, a 543 hiljade (39 posto) žena. U ukupnom broju osoba izvan radne snage, 554 hiljade (37,4 posto) su muškarci, a 929 hiljada (62,6 posto) je žena. Od ukupnog broja zaposlenih osoba, 761 hiljada (63,1 posto) je muškaraca, a 444 hiljade (36,9 posto) su žena, dok je od ukupnog broja nezaposlenih osoba 88 hiljada (47,2 posto) muškaraca, a 99 hiljada (52,8 posto) žena. Prema podacima iz izvješća, od ukupne radne snage, 66,4 posto osoba pripada starosnoj skupini od 25 do 49 godina, zatim 26,3 posto starosnoj skupini od 50 do 64 godine, 5,8 posto starosnoj skupini od 15 do 24 godine i 1,5 posto ima 65 i više godina. Od ukupnog stanovništva izvan radne snage, 40,3 posto osoba je u starosnoj skupini od 65 i više godina, zatim 23,9 posto osoba u starosnoj skupini od 50 do 64 godine, 18,8 posto osoba u starosnoj skupini od 15 do 24 godine i 16,9 posto osoba u starosnoj skupini od 25 do 49 godina. Kada je riječ o zaposlenim osobama, njih 66,1 posto pripada starosnoj skupini od 25 do 49 godina, zatim 27,4 posto starosnoj skupini od 50 do 64 godine, 4,9 posto starosnoj skupini od 15 do 24 godine i 1,6 posto ima 65 i više godina.

Obrazovanje radnika

Od ukupnog broja nezaposlenih osoba, 68,3 posto osoba pripada starosnoj skupini od 25 do 49 godina, zatim 19,4 posto starosnoj skupini od 50 do 64, 11,8 posto starosnoj skupini od 15 do 24 godine i 0,6 posto ima 65 i više godina. Obrazovna struktura zaposlenih osoba pokazuje da 68,7 posto osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom - 24,4 posto i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem - 6,9 posto. Obrazovna struktura nezaposlenih osoba pokazuje da 66,4 posto osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem - 20,4 posto i osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom - 13,3 posto. Struktura zaposlenih osoba prema skupinama područja djelatnosti pokazuje da je najveći udio zaposlenih osoba u uslužnim djelatnostima - 60,3 posto, zatim u industriji i građevinarstvu - 32,8 posto i u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu - 6,8 posto. Inače, anketa o radnoj snazi provedena je na uzorku koji je obuhvatio 10.727 kućanstava. Anketirani su svi rezidentni članovi privatnih kućanstava, piše Večernji list BiH.