Više od hiljadu hodočasnika umrlo je na hadžu u Saudijskoj Arabiji tokom kojeg su vladale velike vrućine.


Fizičko i psihičko zdravlje bh. hadžija je izvanredno.

Naše hadžije su se dobro pripremile prije putovanja, edukovale su se o svemu što ih čeka tokom obavljanja obreda.