Proširena vanredna sjednica Komisije za ravnopravnost spolova Zastupničkog doma bila je prilika za upoznavanje članova komisije i predstavnika institucija koje su sarađivale sa komisijom na pitanjima zaštite žrtava nasilja, sa novim Nacrtom zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama.

Federalni ministar pravde sa saradnicima je prezentirao odredbe novog Nacrta zakona sačinjenog od ekspertske radne grupe, ali i upoznao prisutne sa pripremama izmjena i dopuna Krivičnog zakona, bez čega nije moguće implementirati ratificirane međunarodne konvencije.

Predstavljen tekst novog Nacrta  zakona  o zaštiti od nasilja u porodici i nad ženama

Kako je komisija u saradnji sa nevladinim organizacijama i uputila u parlamentarnu proceduru Nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici , što je i bio polazni materijal za formulisanje novog nacrta zakona, aktivno učešće u radu današnje proširene sjednice uzele su i nevladine organizacije kao i predstavnici institucija i organizacija , Ureda ombudsmena za ljudska prava, Gender centra Federacije , OSCE- a, Vijeća Evrope kao i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Nakon propisanih procedure u Vladi Federacije i procjena ministarstva finansija očekujemo konačno na parlamentarnim klupama zakonski okvir koji će , sudeći po prezentiranom novom Nacrtu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad želama, konačno predstavljati potpuni pravni okvir zaštite žrtava nasilja.