Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za sutra trebalo da razmatra Inicijativu za rekonstrukciju Vijeća ministara BiH - smjenu ministra sigurnosti u Vijeću ministara BiH Nenada Nešića.

Inicijativu su predložili zastupnici Kluba SDA: Šerif Špago, Edin Ramić, Safet Kešo, Amor Mašović, Denijal Tulumović, Nermin Mandra, Šemsudin Dedić i Midhat Čaušević.

Oni su u obrazloženju inicijative za smjenu Nešića naveli da je on, gostujući 21. maja ove godine u jednoj TV emisiji na TV kanalu sa nacionalnom frekvencijom u Republici Srbiji, na naročito grub način uvrijedio žrtve genocida u Srebrenici i negirao genocid nad Bošnjacima kao činjenicu dokazanu na Međunarodnom sudu pravde u Hagu.

Ističu da je sve navedeno učinio na brutalno uvredljiv način, "stavljajući žrtve genocida u kontekst vica i nanoseći na taj način njihovim porodicama i cjelokupnoj civiliziranoj javnosti bolne psihološke trauma najvišeg intenziteta".

Trebali bi biti razmatrani i principi Prijedloga amandmana II. na Ustav BiH, koji su predložili zastupnici iz Kluba DF-a: Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš.

Oni su predložili izmjenu koja se odnosi izbor članova Ustavnog suda BiH na način da, na prijedlog Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, četiri člana bira Predstavnički dom Federacije, a dva člana Skupština RS. Važeća odredba ne definira da se biraju na prijedlog VSTV-a.

Preostala tri člana bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava nakon konsultacija sa Predsjedništvom.

Prije sjednice Predstavničkog doma, predloženi amandman na Ustav BiH trebala bi razmatrati i Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma.

Zastupnici bi trebali razmatrati i principe Prijedloga zakona o dopuni Zakona o strancima, čiji je predlagač poslanik Nihad Omerović.

Trebali bi biti razmatrani i principi Prijedloga zakona o dopunama Zakona o odbrani BiH, koji je predložio Dom naroda, s Mišljenjem Ustavnopravne komisije koja je utvrdila da predloženi zakon nije usklađen sa Ustavom i pravnim sistemom BiH.

Poslanici će se u drugom krugu glasanja izjasniti o zahtjevu poslanika Kluba SDA: Amora Mašovića, Safeta Keše, Denijala Tulumovića, Šemsudina Dedića, Edina Ramića, Nermina Mandre, Midhata Čauševića i Šerifa Špage da se Prijedlog zakona o dopuni Izbornog zakona BiH razmatra po hitnom postupku, nakon što Kolegij doma nije postigao saglasnost o tome.

Iz istog razloga poslanici će se u drugom krugu glasanja izjašnjavati i o zahtjevu zastupnika Šemsudina Mehmedovića za razmatranje njegovog Prijedloga zakona o dopuni Izbornog zakona BiH po hitnom postupku.

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe Izvještaj o finansijskom poslovanju i Programski izvještaj BHRT-a za 2023. godinu te Programski plan i Finansijski plan BHRT-a za 2024. godinu, kao i Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2023. godinu.