Amer Sulejmanagić, patriota i stručnjak iz oblasti kulturno historijskih spomenika, preselio je u subotu 15. juna 2024. u svojoj 64. godini života.

Dženaza će se obaviti u utorak 18. juna u 14 sati na Bakijskom mezarju Faletići 2.

U vrijeme agresije na RBiH i strahovitog napada na Sarajevo, rahmetli Amer kao stručnjak u oblasti zaštite kulturno historijskih spomenika, ali i veliki i nepokolebljivi borac njihove zaštite i patriota je u organizaciji Prvog štab PL-e u RBiH učestvovao u zaštiti i spašavanju eksponata u Zemaljskom muzeju u Sarajevu.

Prošle godine je objavio knjigu pod naslovom 'Bosansko novčarstvo srednjeg i ranog novog vijeka (1164-1689)'. Kao stručnjak iz oblasti kulturno historijskih spomenika obavljao je i funkciju stručnog savjetnika Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo.