U Mostaru je jutros nakon duže i teške bolesti, u svojoj 62.godini, umro Suad Muharemović, jedan od ratnih komandanata odbrane Mostara i dobitnik najvišeg ratnog priznanja Zlatni ljiljan.

Muharemović je u ratnom periodu bio jedan od komandanata Prve mostarske brigade, koja je na svom putu ponijela ime 441. motorizovane Slavne, a na kraju i Viteške brigade.

Upravo je Muharemović nerijetko naglašavao da je „Prva mostarska brigada za Mostar bila sve“ i „bedem od koji su se odbijali agresori“, a posebno je ukazivao na položaj bivših boraca.

Za iskazanu hrabrost i sposobnost odlikovan je najvišim ratnim priznanjem-Zlatnim ljiljanom.

Muharemović je bio i predsjednik Saveza udruženja dobitnika najvišeg ratnog priznanja Zlatni ljiljan Hercegovačko-neretvanskog kantona. Također, bio i predsjednik Skupštine saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja F BiH, piše Avaz.