Bosna i Hercegovina sve više se suočava s demografskim izazovima, a dostupni podaci ukazuju na rastući trend broja penzionera u odnosu na radno aktivno stanovništvo, što bi moglo stvoriti dodatni pritisak na penzioni sistem zemlje.

Ova situacija može se pripisati općem starenju populacije, smanjenju broja radno aktivnih stanovnika, kao i migracijama mladih ljudi u potrazi za boljim životnim uvjetima.


Prijeti kolaps sistema: Penzionera sve više, a onih koji im penziju zarađuju sve manje

Skoro 450 hiljada penzionera


Prema podacima za maj, u Federaciji Bosne i Hercegovine evidentirano je 447.389 korisnika penzija, dok je omjer zaposlenih i penzionera trenutno 1,22 zaposlena osoba na jednog penzionera, potvrdio je Feni glasnogovornik Federalnog zavoda za penziono i invalidsko osiguranje (MIO/PIO) Tomislav Kvesić.

Iako se ranije razmišljalo o pokretanju inicijative da se dobna granica za odlazak u penziju pomakne za dvije godine, Kvesić kaže kako za sada nema najava izmjene Zakona o MIO/PIO kojim bi se pomjerila granica od 65 godina za odlazak u penziju, piše Fena.

Kako je dodao, od primjene novog Zakona o MIO 2018. godine zabilježen je pad broja novih prijevremenih i invalidskih penzija, dok je porastao broj novih korisnika starosnih penzija.

Prema Kvesićevim riječima, novi zakon donio je značajne promjene u sistemu penzionisanja.


-Generalno možemo reći da je broj novih prijevremenih penzija smanjen od primjene novog Zakona o MIO/PIO 2018. godine u odnosu na razdoblje prije toga, kao i da je sve manji broj novih korisnika invalidske penzije. Također, manji je broj i novih korisnika porodične penzije, dok je izražen porast novih korisnika starosnih penzija - rekao je Kvesić.

Prema odredbama članka 40. Zakona o MIO/PIO, pravo na starosnu penziju ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina penzijskog staža ili kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života.

Čekanje na rješenja?


Kvesić je dodao da, prema Zakonu, rješenje o odlasku u penziju treba biti doneseno u roku od 30 odnosno 60 dana.

-Većina rješenja bude donesena u tom roku, ali postoje situacije kada se na rješenje čeka duže. Uglavnom je riječ o situacijama kada nije uredna dokumentacija, kada nedostaju podaci o uplatama doprinosa ili kada osiguranik ima inozemni staž. Takve situacije mogu potrajati duže jer se službenim putem traže podaci od inozemnog nositelja osiguranja - pojasnio je Kvesić.


Napominje da Federalni zavod za MIO/PIO sve probleme s učinkovitošću i donošenjem rješenja nastoji svesti na najmanju moguću mjeru.