Knjiga "Duh bosanskog ćilima" autorice Amile Smajović prva je koja proučava bosanski ćilim. Smajović već 28 godina istražuje ovaj vrijedan segment bh. baštine.

-Ističem njegove vrijednosti i stavljam akcenat na kvalitet i duhovnu snagu koju bosanski ćilim ima. Polako sam otkrivala da to nije obična i jednostavna šara te da nas svrstava u red najstarijih civilizacija – kazala je u našem programu Usuret Bajramu.

Prof. Smajović o motivima na bosanskom ćilimu: Duhovnost pretvorena u geometrijski oblik

Posebno je istakla otkriće tzv. zlatnog reza.

-On ne može da nastane slučajno. To je proizvod promišljenog kreativnog rada koji duhovnost pretvara u geometrijski oblik – pojasnila