U prostorijama Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu, a u zajedničkoj organizaciji Sudske policije u Federaciji BiH i Policijske akademije FMUP-a danas je upriličena svečana promocija XVII generacije polaznika obuke za sticanje čina sudski policajac u Sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Tom prilikom je 57 kadeta Sudske policije okončalo šestomjesečnu obuku koja je u skladu sa posebnim planom i programom obuke kadeta realizirana radi sticanja čina sudski policajac i rasporeda na dužnosti u organizacione jedinice Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Promociji su pored zvanica, rukovodilaca svih osnovnih organizacionih jedinica Sudske policije u Federaciji BiH, osoblja Policijske akademije FMUP-a, prisustvovali rodbina i prijatelji kadeta, a prisutnima na ceremoniji su se obratili Ramo Isak, federalni ministar unutrašnjih poslova, Dženad Grošo, direktor Sudske policije u Federaciji BiH, Nusret Beširević, v.d. direktor Policijske akademije Federalnog MUP-a i Amila Begić, najbolja polaznica ove generacije kadeta.


Najbolji kadet u generaciji Amila Begić se u ime cijele generacije zahvalila na tome što su dobili priliku da postanu dio velikog tima Sudske policije, kao i osoblju Policijske akademije i drugim angažovanim predavačima na uloženim naporima da sa Policijske akademije ponesu što je moguće više znanja koje će im biti potrebno u daljem radu.
Nusret Beširević, direktor Policijske akademije Federalnog MUP-a se osvrnuo na tok i rezultate obuke te ukazao da je od samog početka bilo evidentno da je Sudska policija izvršila kvalitetan odabir kadeta te da se radi o generaciji koja je tokom trajanja obuke bila izuzetno odgovorna i profesionalna i koja je pokazala zavidne rezultate.

Tokom obraćanja Dženad Groš, direktor Sudske policije je ukazao na značaj završetka ove obuke jer Sudska policija ima potrebu za jačanjem personalnih kapaciteta. Kadetima je čestitao na uspješno završenoj obuci, te je posebno naglasio da kadeti moraju biti svjesni da nošenjem policijske uniforme i značke postaju ogledalo ne samo Sudske policije, već cjelokupnog pravosudnog sistema i u konačnici države Bosne i Hercegovine. Direktor Grošo je također naglasio da očekuje da u svom budućem radu kao službenici sudske policije budu pravedni, poštuju zakone, sve postavljene zadatke izvršavaju profesionalno i stručno i budu pozitivan primjer starim i mladim generacijama, jer od rada službenika sudske policije na određeni način ovisi rad pravosudnih institucija i nositelja pravosudnih funkcija, a od sigurnosnog ambijenta u radu i efikasnosti rada pravosuđa ovisi stepen vladavine prava svakog čovjeka.

Također, direktor Grošo se tokom svog izlaganja posebno zahvalio Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova i Policijskoj akademiji na naporima koji su uloženi da se organizuje obuka ove generacije kadeta.U svom obraćanju Ramo Isak, federalni ministar unutrašnjih poslova čestitao je svim kadetima na uspješno završenoj obuci te je naglasio da su odabrali poziv koji je jedan častan, pošten i dostojanstven poziv, iako su svjesni svakodnevnih izazova sa kojima će se kao policajci susretati u svom radu. Ministar Isak je izrazio zadovoljstvo zbog činjenice da je XVII generacija kadeta Sudske policije odškolovana na policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, te naglasio da će se raditi na jačanju kapaciteta akademije kako bi se i dalje vršilo školovanje i edukacija policijskih kadrova. Na kraju je svim kadetima poželio da budu uzorni policajci i profesionalci u svom poslu.

Kadetima su tokom svečanosti uručene diplome o uspješno okončanoj obuci, nakon čega su položili zakletvu pred direktorom Sudske policije Federacije BiH i time stekli sve zakonom propisane uvjete za postavljenje na radno mjesto službenika sudske policije i dodjelu čina sudski policajac, saopćeno je iz Sudske policije FBiH.