Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine objavilo je danas Javni konkurs za školovanje kadeta na Vojnoj akademiji Oružanih snaga Savezne Republike Nјemačke za školsku 2025/2026. godinu i ostaje otvoren 15 dana od dana objavlјivanja.

Konkurs je objavljen za dva kadeta, i to: Oficir za brdsku pješadiju - 1 kadet i Oficir za artiljerijske jedinice - 1 kadet.

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete, a to ja da imaju završenu srednju škola IV stepen ili da trenutno pohađaju IV razred srednje škole te da su postigli ukupan uspjeh tokom školovanja najmanje – dobar.

Kandidati prijavlјeni na Javni konkurs proći će test fizičke spremnosti, psiho test, test opšteg znanja, test poznavanja engleskog jezika i intervju, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću MOBiH.