Usvojena deklaracija je nastavak političkih i teritorijalnih interesa i apiracija Srbije prema BiH. Jasno je da se njome podgrijava separatistički pristup Srba iz RS-a prema BiH i jača ideja o jedinstvenom prostoru svih Srba koji imaju namjeru da to ispune i formalno u budućnosti, smatra Ramiz Salkić – zastupnik u NSRS-a. Srbija se nije odrekla velikosprske politike- poručuju profesori sa Kosova.


(D. Bubić)