Za vikend je u Beogradu održan Svesrpski sabor kojem su prisustvovale vlade Republike Srbije i bh. entiteta RS.

Na zajedničkoj sjednici usvojena je Deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava srpskog naroda. Šta su poruke, a šta razlozi za zabrinutost koje nosi ova deklaracija za našu domovinu, ali i regiju?

Gost u studiju naše urednice Elme Odobašić je Senadin Lavić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.