Državna agencije za istrage i zaštitu obavještava građane da je u posljednjem periodu evidentirano da na email adrese fizičkih i pravnih lica pristižu poruke u kojima je navedeno da postoji informacija da se određena lica bave nezakonitim aktivnostima vezenim za pornografiju i zlostavljanje.

Kako se navodi, u navedenim email porukama izvršioci često zloupotrebljavaju imena pripadnika Državne agencije za istrage i zaštitu, te je u posljednje vrijeme uočeno da zloupotrebljavaju i ime zamjenika direktora Zorana Galića.

Upozoravaju građane da su navodi iz predmetnih email poruka lažni, te da su nazivi institucija i imena zloupotrebljeni.

Email poruke su upućene sa više email adresa, koje pripadaju nacionalnoj domeni Republike Njemačke.


-Savjetujemo građane da ukoliko dobiju takve email poruke, iste ne otvaraju i ne odgovaraju na njih, te da ukoliko su na bio koji način oštećeni da to prijave nadležnom policijskom tijelu – saopćeno je iz SIPA-e.