Predsjedništvo BiH na današnjoj redovnoj sjednici prihvatilo je Sporazum između Vijeća ministara BiH i Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija.

Predsjedništvo BiH i prihvatilo je poziv predsjednice Republike Sjeverne Makedonije Gordane Siljanovske Davkove za učešće na Summitu u okviru Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) koji će biti održan 13. juna ove godine u Skoplju.

Predsjedništvo BiH je prihvatilo poziv Generalnog direktorata za ljudska prava i vladavinu prava Vijeća Evrope za učešće na 139. plenarnoj sjednici Venecijanske komisije, koja će biti održana 21. i 22. juna ove godine u Veneciji.

Predsjedništvo BiH je prihvatilo poziv Evropske direkcije Ministarstva vanjskih poslova, Commonwealtha i Razvojnog ureda u ime premijera Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske za učešće na četvrtom sastanku Evropske političke zajednice koji će biti održan 18. jula ove godine u Engleskoj.

Predsjedništvo BiH je prihvatilo poziv predsjednika Republike Azerbejdžan Ilhama Aliyeva za učešće na Summitu svjetskih lidera o klimatskim akcijama, koji će biti održan od 12. do 13. novembra ove godine u Bakuu, u okviru 29. zasjedanja Konferencije stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (COP29).

Predsjedništvo BiH je odobrilo zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti stručne i savjetodavne podrške razvoju sigurne digitalne infrastrukture, razvoju javnih digitalnih usluga i digitalne transformacije, te Sporazuma o partnerstvu u provođenju prioriteta tehnička pomoć u okviru IPA III Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021-2027 između struktura za prekograničnu saradnju dvije države učesnice.

Predsjedništvo BiH je prihvatilo pokroviteljstvo Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije „Sajam šljive“, koji će biti održan od 28. do 31. augusta ove godine u Gradačcu, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Predsjedništva BiH.