Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH na današnjoj sjednici nije podržala inicijativu kojom sam od Ministarstva odbrane BiH tražio da sačini Prijedlog o izmjeni Zakona o oružanim snagama BiH, kojim bi se povećala dobna granica trajanja profesionalne službe vojnika sa 40 na 45 godina, kaže delegat (SBiH) u Domu naroda Parlamenta BiH Džemal Smajić, navodeći da je takav prijedlog trebao biti dostavljen na usvajanje Vijeću ministara BiH.

-Bez obzira na današnji ishod glasanja članova Komisije neće odustati od ove inicijative i već ću na narednoj sjednici Doma naroda tražit izmjene Zakona o Oružanim snagama BiH i to po hitnoj proceduri. To sam i prvi put učinio s obzirom na veliko interesovanje koje je vladalo za ovu inicijativu jer osobe starosne dobi od 40 do 45 godina itekako mogu obavljati sve dužnosti u oružanim snagama, a napuštanjem službe nakon 40. godine teže nalaze poslove na slobodnom tržištu rada. Također je važno napomenuti, da je u zemljama regiona ta granica služenja veća nego u BiH, a u nekim državama članicama NATO-a čak nema nikakvog ograničenja - istakao je Smajić.

Pored navedenih razloga, dodaje da je i za državu racionalno i ekonomično ove vojnike zadržati u službi, posebno uvažavajući činjenicu da u Oružanim snagama BiH nedostaje značajan broj vojnika.

-Njihovim odlaskom slabi se i borbena gotovost vojske i ugrožava sama sigurnost Bosne i Hercegovine.Stranke vladajuće koalicije, izuzev pojedinaca koji su po savjesti glasali za, nisu imale razloga da ne podrže inicijativu jer se radi o vojnicima koji su pripadnici svih naroda i ostalih - kazao je Smajić.