Kantonalno vijeće Stranke za Bosnu i Hercegovinu Sarajevo zadnjih godinu dana upozorava i ukazuje na enormno zaduženje Kantona Sarajevo.

U dokumentu nazvanom Smjernice fiskalne i ekonomske politike Kantona Sarajevo za period 2025.- 2027. tabelarno je dat prikaz stanja kredita na 31.12.2023. godine.

Prema istom, ukupan iznos kredita u otplati iznosi 504.504.152,75 KM. Rate glavnice i kamata će već u 2026. godini dostići cca 120 miliona KM.

Šokantni podaci: Od 2019. godine do danas Kanton Sarajevo se zadužio za 660 miliona KM!

Istovremeno, u dokumentu se daje naznaka da u ovaj obračun nisu uračunati krediti čija realizacija još nije započela, obaveze za date garancije ino i domaćih kredita, koji su u momentu izrade dokumenta, u postupku zaduživanja itd. Kada dodamo i ove iznose na stanje zaključno sa 31.12.2023. godine dobijemo ukupno zaduženje Kantona Sarajevo u visini od cca 850.000.000 KM.

Stanje ukupnog duga na dan 31.12.2019. godine iznosilo je 191.000.000 KM i ovaj dug nastao je nakon osnivanja Kantona Sarajevo do 2019. godine. Dakle, u periodu preko 20 godina Kanton se zadužio za 191.000.000 KM, a u periodu od 2019. godine do danas, samo 6 godina, za 660.000.000 KM.

Šokantni podaci: Od 2019. godine do danas Kanton Sarajevo se zadužio za 660 miliona KM!

Kantonalno vijeće Stranke za Bosnu i Hercegovinu izražava nadu da će mlađahni kadar u Vladi KS shvatiti da oni ne zadužuju samo sebe, i sve nas, već i svoju djecu i unuke. Trenutni ino krediti i domaći krediti od cca 505 miliona KM će biti uvećani, kako rekosmo, do iznosa od 850 miliona KM, a naznake su da to nije kraj, tako da Kanton Sarajevo se kreće ka probijanju zakonskog limita i "zaključavanja" Kantona po pitanju kreditnih zaduženja.

Stranke Trojke u ovom bezumnom zaduživanju svih nas opravdat će riječi iz naslova ovog saopćenja "DUG ĆE BITI ZAO DRUG", poručili su iz Stranke za BiH.