Ako je suditi prema trenutnoj situaciji, već smo u sumraku, a očekujemo potpunu tamu. U ovom tekstu se nećemo baviti time o kakvim i čijim interesima se radi, već ćemo se baviti činjenicama i praksama koje se primjenjuju u razvijenim državama Evrope.

U Bosni i Hercegovini trenutno niko ne mjeri gledanost TV-stanica, a nakon donošenja akata o Institutu za mjeriteljstvo. Iako je traženo, Sud BiH nije stavio van snage rješenja koja su dijelom dovela do trenutne situacije.


Hayat televizija uputila je ranije dopis Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine u kojem obavještava o određenim nelogičnostima koje se tiču mjerenja gledanosti u odnosu na cijelu Evropu, a radi se o važećim podzakonskim aktima koji peoplemetar ubrajaju u mjerače vremena.

Ko će rasporediti gotovo 38 miliona KM?
Hayat televizija, kao jedan od vodećih televizijskih emitera u Bosni i Hercegovini, a prateći svjetske trendove, ukazala je na profesionalne prakse u svijetu prema kojima marketinške agencije planiranje raspodjele budžeta od međunarodnih i domaćih klijenata rade na osnovu rezultata gledanosti TV-programa.


U slučaju Bosne i Hercegovine, ovlašteno pravno lice „Audience Measurement d.o.o.“ odgovorno je za rezultate gledanosti TV-programa i direktno utječe na raspored najmanje 38.000.000.00 KM/trideset i osam miliona konvertibilnih maraka marketinškog budžeta TV-stanicama.


Institut za mjeriteljstvo je važećim Pravilima i Naredbom odredio mjerila koja podliježu obaveznoj verifikaciji i periodima u kojima se vrši verifikacija (Službeni glasnik BiH br. 67/12) i peoplemetre klasificirao u grupu mjerila vremena, te shodno ovom i važećim pravilima certifikovao laboratoriju aktuelnog istraživača mjerenja gledanosti televizijskog programa u BiH – firme „Audience Measurement d.o.o.“

Peoplemetri se ne mogu smatrati mjeračima vremena!Da je u ovoj oblasti obavezna zakonska regulacija nonsens u prilog govori više faktora i to:

1) peoplemetri mjere navike gledanja televizijskog programa, te se ni teoretski ni praktično ne mogu smatrati mjeračima vremena kakvi su iz iste grupe: uklopni satovi, elektronski satovi za parkiranje vozila, tahografi itd;

2) uređaji za elektronsko istraživanje gledanosti ni u jednoj državi u svijetu ne podliježu zakonskom mjeriteljstvu. U prilog ovome navodimo i nesinhroniziranost i u ovoj oblasti između dva entiteta BiH, gdje peoplemetri nisu mjerila zakonske metrologije ni u Republici Srpskoj i samim tim ne podliježu verifikaciji i metrološkom nadzoru;

3) obavezna certifikacija uređaja za elektronsko istraživanje gledanosti nije predviđena ni EURAMET-om ni WELMEC-om, krovnim evropskim i svjetskim mjeriteljskim institucijama, a čiji je član Institut za mjeriteljstvo BiH;

4) Na osnovu prethodnih tačaka, slijedi da niti u jednoj od 35 preostalih evropskih zemalja članica WELMEC-a, kao krovne evropske mjeriteljske institucije, peoplemetar nije kvalifikovan kao mjerač vremena i ne podliježe zakonskom mjeriteljstvu.


Tvrdnje Hayata potvrđene od krovne evropske mjeriteljske institucije
Kako smo ranije i naveli, niti u jednoj od 35 preostalih evropskih zemalja članica WELMEC-a, peoplemetar nije kvalifikovan kao mjerač vremena i ne podliježe zakonskom mjeriteljstvu.


Kako bismo to potvrdili, obratili smo se još 2016. godine WELMEC-u, kao krovnoj evropskoj mjeriteljskoj instituciji, gdje jasno potvrđuju tvrdnje Hayat TV-a.


U tom trenutku bili smo u prepisci i s Institutom za mjeriteljstvo i od tog perioda do danas promjena nije bilo.


Odgovor WELMEC-a pokazuje, također, i to da je stav svih država Evrope da se ova tematika ne može ni na koji način regulisati, a pogotovo ne na način kako je to 2012. godine uradio Institut za mjeriteljstvo na čelu sa Zijadom Đemićem, kada je peoplemetar kvalifikovan kao mjerač vremena.


O kakvom apsurdu se radi najbolje govori to da su predstavnici Udruženja medijske industrije tokom učešća na evropskim konferencijama iznosili problematiku koja je aktuelna u našoj državi, odnosno da je peoplemetar okarakterisan kao mjerač vremena.

Na sve to su se učesnici konferencije smijali, jer to u većini zemalja Evrope nije slučaj.

Preispitati važeće podzakonske akte
U dopisu Institutu za mjeriteljstvo BiH Hayat je tražio da se preispitaju važeći podzakonski akti koji peoplemetar ubrajaju u mjerače vremena.

Budući da peoplemetri nisu mjerači vremena, onda su i svi ostali akti koji su doneseni, a odnose se na njih, bespotrebni ili trebaju biti predmet preispitivanja, jer na tržištu imamo jednu laboratoriju koja uvozi peoplemetre, a ta ista laboratorija ili pravno lice koristi te iste peoplemetre za mjerenje gledanosti koje sama postavlja u kućanstva.

U odgovoru WELMEC-a stoji da „mjerni instrument publike“ nije mjerni instrument regulisan Direktivom o mjernim instrumentima Evropskog parlamenta i Vijeća (2014/32/EU).