Prvo nakaradni Bošnjački sabor, koordiniran iz Beograda kao priprema za “svesrpski sabor”, a sada i helikopter sa srbijanskom tro(bo)jkom na “ljetovanju” u Trebinju.

Naivnost troglave bosanske pameti nema granica, istakao je delegat (SBiH) u Domu naroda Parlamenta BiH Džemal Smajić.

- Formalno bi helikopter iz Srbije trebao služiti tokom sezone za podršku pri gašenju požara. Da su u pitanju iskrene namjere danas bi u Trebinju slavili dobrosusjedsku saradnju dvije države. Međutim uz formalne saglasnosti koje su izdali niko drugi nego ministarstva koja kontrolišu Konaković, Helez i Forto, na sceni imamo realizaciju velikosrpske politike. Građani Bosne i Hercegovine koji vole svoju zemlju dostojanstveno odolijevaju napadima na suverenitet i integritet BiH, ali ih boli što im dostojanstvo gaze oni koji ih trebaju štititi - kaže Smajić.