Vlasti Bosne i Hercegovine (BiH) ne ispunjavaju u potpunosti minimalne standarde za eliminaciju trgovine ljudima, ali ulažu značajne napore da to učine, stoji u izvještaju.

U izveštaju se kaže kako je BiH pokazala veće napore u oblasti trgovine ljudima, ali je ostala u kategoriji dva - što znači da zemlja ne ispunjava propisane minimalne standarde, ali ulaže napore u borbi protiv trgovine ljudima.

Izvještaj navodi kako je Federacija BiH izrekla više osuđujućih presuda trgovcima ljudima. Sudije na državnom i federalnom nivou, kao i Brčko Distrikt su izricali adekvatne zatvorske kazne. Vlasti su također, kako se kaže, usvojile minimalne standarde za pomoć žrtvama trgovine ljudima. Usvojene su i smjernice koje se odnose na odštetu žrtvama trgovine ljudima, a Tužilaštvo BiH je izdalo obavezna uputstva za tužioce da traže obeštećenja za slučajeve trgovine ljudima.

State department je u izvještaju naveo kako ipak nisu ispunjeni mininalni standardi u nekim ključnim oblastima.

- Organi za provođenje zakona i dalje su bili bez kapaciteta, što je ometalo njihovu sposobnost da sprovode efikasne istrage, a vlasti nisu ulagale proaktivne napore u identifikaciji, što je rezultiralo time da su žrtve ponekad kažnjene za nezakonita djela počinjena kao direktan rezultat trgovine ljudima - stoji u izvještaju.

RS nije izrekla ni jednu osuđujuću presudu u posljednje dvije godine, navodi se u izveštaju.

Najveće sklonište nevladinih organizacija koje finansira vlada zatvoreno je u januaru 2024, dijelom zbog manjka vladinih sredstava. Kao rezultat toga, kapacitet vlade za smještaj i pružanje pomoći smanjen je za više od pedeset posto, stoji u izvještaju.

Dok su službenici za prvu pomoć sve više identifikovali žrtve iz romske zajednice, neki nivoi vlasti nisu istraživali slučajeve potencijalnog prinudnog dječijeg prosjačenja i prisilnog rada u koje su uključeni pripadnici romske zajednice, već su ih opravdavali tradicionalnim kulturnim običajima i običajima i vraćali djecu njihovim porodicama, čak i kada su njihovi roditelji su bili uključeni u njihovu eksploataciju, kaže se u izvještaju.

State Department u izveštaju navodi kako su prethodnih godina u BiH eksploatisane žrtve iz Afganistana, Kube, Gambije, Libije, Pakistana, Srbije, Šri Lanke i susjednih balkanskih zemalja. Djevojke iz drugih evropskih zemalja podložne su seksualnoj trgovini unutar zemlje. Trgovci ljudima iskorištavaju žrtve iz BiH u seksualnoj trgovini i prisilnom radu u građevinarstvu i drugim sektorima u drugim zemljama širom Evrope. Migranti i izbjeglice iz Afganistana, Irana, Iraka, Maroka, Pakistana, Sirije i susjednih zemalja koji putuju kroz BiH, nasukani su ili se krijumčare kroz BiH podložni su trgovini ljudima, posebno žene i djeca bez pratnje.

Romska djeca se eksploatišu u prisilnom prosjačenju, prisilnom kriminalu, seksualnoj trgovini i kućnom ropstvu u prisilnim brakovima.