Sud Bosne i Hercegovine je potvrdio optužnicu u predmetu Zdravko Čvorić, koja ga tereti da je radnjama opisanim u optužnici počinio krivično ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Optuženi Zdravko Čvorić se tereti da je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, u vrijeme oružanog sukoba između Armije Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srpske, na području općine Zvornik, u svojstvu rezervnog milicionera SJB Zvornik, postupao suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava kršeći odredbe Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica.

Tereti se da je 28. jula 1992. godine u večernjim satima, dok je u svojstvu rezervnog milicionera SJB Zvornik obavljao dužnost čuvara u zatvoru koji se nalazio u prostorijama Fudbalskog kluba „Divič“ u zvorničkom naselju Divič, u kojem su nezakonito bili zatvoreni civili bošnjačke nacionalnosti s područja općine Zvornik, izveo oštećenu K-1 iz prostorije pod izgovorom da treba očistit toalet, te naoružan puškom i uz psovke i prijetnju da će je ubiti, prisilio na seksualni odnos, odnosno silovao, saopćeno je iz Suda BiH.