Gradska uprava Bijeljine uvela je novu sportsku disciplinu - držanje glavica kupusa, sa nagradnim fondom od 1.600 KM.

Ova disciplina dio je sportskog dana u okviru festivala Znanjem, pjesmom i igrom kroz Semberiju, a pravila su da takmičar što duže drži u opruženim rukama po glavicu kupusa težine 1,5 kilogram.

Ostale sportske discipline u kojima će se učesnici takmičiti su nadvlačenje konopca sa nagradnim fondom od 5.000 KM, te skok udalj i skok uvis sa nagradnim fondom od po 1.600 KM.

Sportski dan bit će održan 19. juna u 18.00 sati na stadionu u mjesnoj zajednici Brodac.