U mnogim sarajevskim ulicama danas će radnici izvoditi radovi te bi u nekima moglo doći do prekida u vodosnabdijevanju.

Danas će radnici "Vodovoda i kanalizacije" izvoditi radove u mnogim sarajevskim ulicama u kojima bi moglo doći do prekida vodosnadbijevanja.

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Halida Kajtaza, Abdurahmana Muharemije, Butilska, Rosulje, 24.juni, Skendera Kulenovića, Tome Mendeša. Omladinska, Safeta Krupića, Izeta Delića, Alipašina, Mice Todorović, Prusačka, Omera Stupca, Gorica, Goruša, Odobašina, Tepebašina, Avde Jabučice, Kalemova, Mostarska, Ključka, Hladivode sokak, Avde Palića, Boraca Zlatišta, Vranjače, Soukbunar, Debelo brdo, Dr. Jusufa Tanovića, Refika Karabdića, Urijan Dedina, Pećina, Tekija, Nurudina Gackića, Put Mladih muslimana, Mrakuša, Bolnička, Patriotske lige, Koševo, Zaima Šarca, Mandrina i Mehmeda Handžića.

Ovi radovi se vrše u sklopu realizacije projekta rekonstrukcije vodovodne mreže koji se finansira sredstvima druge tranše EBRD kredita vršit će se radovi u ulicama Karpuzova, Adžemovića i Sedrenik.

Zbog navedenih radova do prekida u vodosnabdijevanju će doći u ulicama: Golobrdica, Rogina, Vinograd, Grličića brdo, Osmana Nakaša, Zmajevac, Škaljića sokak i 105. brdske brigade.

Normalizacija u vodosnabdijevanju se očekuje po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.

Za sve informacije, građani se mogu obratiti Dispečerskom centru na brojeve telefona 033 210 707 i 033 220 435