Izdavački centar Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini El-Kalem danas je u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu organizirao promociju knjige „Bog je lijep - estetski doživljaj Kur'ana“ autora Navida Kermanija, u prevodu prof. dr. Sulejmana Boste.

Ovom prilikom o knjizi su govorili prof. dr. Dževad Hodžić, prof. dr. Sulejman Bosto, akademik Enes Karić, dr. Hilmo Neimarlija, doc. dr. Samedin Kadić, MA Merjem Hodžić Jusić.

-Ova knjiga koju promoviramo predstavlja veliki prevodilački, urednički i izdavački projekat, jedan od najznačajnijih i najvećih u posljednjih petnaestak godina, ne samo u okviru El-Kalema, nego i kod nas općenito. Drago mi je da je Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice podržala ovaj projekat. Ova studija je značajna i po tome što se temelji na kompetentnim uvidima u literaturu - izjavio je Dževad Hodžić, direktor Uprave za obrazovanje i nauku.

Akademik Karić je ocijenio da je Kermani intelektualac koji je spojio ono što je zapadno obrazovanje i ono što je visoko islamsko obrazovanje.

-Napisao je mnoge knjige, među kojima knjigu koju danas promoviramo. Ovu knjigu je najbolje predstaviti u okviru trijade. Kad se govori o fenomenu Kur'ana, imaju tri glavne recepcije, tri glavna ljudska zahvatanja, usvajanja Kur'ana. Prvo je usvajanje Kur'ana umom, to su komentari Kur'ana. Drugo je okom, vidom, to su kaligrafska djela, arabeske, i treće, a za narod najvažnije, učenje Kur'ana, milozvučno recitiranje Kur'ana. Ova Kermanijeva knjiga bavi se trećom dimenzijom, auditivnim, milozvučnim, plasiranjem Kur'ana od strane profesionalnih učača do recipijenata. Ova knjiga je univerzitetska i doživjela je veliki uspjeh - naglasio je Karić.

Hodžić Jusić podsjetila je da je Kermani jedan od najvažnijih i najutjecajnijih njemačkih pisaca 21. stoljeća.

-On igra važnu ulogu općenito u intelektualnom svijetu u Evropi. On je njemački Iranac. Porijeklom je Iranac, ali je rođen u Njemačkoj i sva svoja djela piše na njemačkom jeziku. Na vrlo zanimljiv i vješt način kombinira historiju i Istoka i Zapada. U svojim djelima nastoji, na neki način, da pomiri te dvije tradicije, ta dva svijeta, veliki je poznavatelj i muslimanske i kršćanske tradicije, i to je ono što njegova djela čini posebnim i zanimljivim, stalni dodiri Istoka i Zapada, stalno nastojanje da pomiri ta dva svijeta, a smanji netrpeljivosti, nerazumijevanja i sukobe - kazala je ona.
Moderator je bio Haris Dubravac, koji je i urednik izdanja.