Univerzitet u Sarajevu promovisao je 42 doktora nauka. Kako su naveli, riječ je o sedam kandidata na čast doktora medicinskih nauka, šest odgojnih, četiri veterinarskih nauka, po tri kandidata na čast doktora tehničkih, ekonomskih, zdravstvenih nauka, po dva kandidata doktora političkih, društvenih, sigurnosnih, lingvističkih i bioloških nauka, te po jedan doktor psiholoških, socioloških, poljoprivrednih, matematičkih, geografskih i biotehničkih nauka. Ulaganje u znanje je od iznimnog značaja, a mi se imamo čime ponositi.

Više nego ikada, svijet traži znanje koje povezuje, zbližava i gradi mostove među ljudima. Znanje nije samo alat za lični uspjeh već i ključ za kolektivno dobro, kazala je u obraćanju prisutnima Tatjana Žarković, doktorandica na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Istraživala je i uvidjela kako imamo problema na kojima valja raditi.

Često je drugačije. Kako to kaže doktorand na Fakultetu političkih nauka, obrazovanje na bilo kojem nivou nije za prodaju i nije nešto što je tržišna vrijednost, pa apeluje na nadležne da osmišljavaju obrazovne politike koje će biti obećavajuće.

A intelektualna snaga bh. naučne i akademske zajednice garantuje održivi razvoj cijele zemlje. Kao nosioci najviših akademskih zvanja, od doktoranada se očekuje da nastave razvijati svoje istraživačke sposobnosti te da daju doprinos širenju znanja i obrazovanja, kazao je rektor Univerziteta, a BiH nikad više nije bila u potrebi za naučno utemeljenim politikama koje će nam pomoći da se suočimo sa svim izazovima, a mnogo ih je.

Ona trenutno nije na zavidnom nivou. Unatoč tome, oni izučavaju i analiziraju, kako bi i drugima koristilo njihovo znanje.

(M.Rašidović)