Na ilustraciji je prikazano jedno ozbiljno stado koza kako rade, šta god koze da inače rade. Neke imaju cilindar, neke čak i naočare za sunce, poneke nešto žvaću, druge mekeću, a jedna se i ogrnula plavim šalom.

No, one nas ni ne zanimaju mnogo, jer je vaš izazov da među njima pronađete jednu – sakrivenu ovcu.


Da li je vidite?

Uočite ovcu među kozama i oborite dosadašnji rekord od 15 sekundi