U periodu 28, i 29. juni 2024. godine će biti održana 15. sjednica Ureda za koordinaciju bošnjačkih nacionalnih vijeća i javna tribina u Bihaću i Cazinu.

Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosne i Hercegovine domaćin je sjednice Ureda za koordinaciju bošnjačkih nacionalnih vijeća koja će se održati od 27. do 30. juna 2024. godine u Bosanskoj krajini - Bihaću i Cazinu.

Ured za koordinaciju bošnjačkih nacionalnih vijeća čine bošnjačka nacionalna vijeća iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Kosova, SAD i Kanade.

Dolazak na sjednicu Ureda, koja će se održati 29, juna u 9.30 sati u hotelu Lohovo - Grad Bihać potvrdio je i predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović, dok potvrdu dolaska od člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denisa Bečirovića još uvijek nisu dobili.

Tokom boravka u USK delegacije će obaviti susrete sa zvaničnicima USK - premijerom, ministrom kulture, gradonačelnikom Bihaća i Cazina, rektorom Univerziteta u Bihaću i odrzaće se dvije javne tribine 28. juna u 19,00 sati u Bihaću (muzej AVNOJ-a) i 29. juna u 19,00 sati u Cazinu (Centar za kulturu).

Bošnjačka vijeća u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj, po ustavima i zakonima ovih država, imaju status javnih tijela i ista predstavljaju bošnjački narod pred institucijama ovih država i imaju nekoliko javnih ovlaštenja (javna tijela sa ovlaštenjima), Bošnjačka vijeća u Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji, Sloveniji, SAD i Kanadi imaju status udruženja sa statusima organizacija od posebnog interesa (bez javnih ovlaštenja za identitetska pitanja Bošnjaka).