Svi mi kada posjećujemo benzinsku pumpu očekujemo da smo u rezervoar ulili tačno onoliko goriva koliko na brojaču piše, a to se dakako uz istaknutu cijenu može iščitati po broju litara ili cijeni koju moramo platiti. Ali, šta ako nije tako? Možete li sa sigurnošću reći da ste ulili tačno npr. 20 litara?

Jasno da ne možete. Ali postoji trik kojim se to može provjeriti. Pumpe koje se montiraju na benzinske pumpe ne samo da su homologirane, već su i plombirane i baždarene. Cilj je spriječiti manipulaciju njima, ali katkada nepošteni pojedinci uklone plombu, modificiraju brojilo i zatim ga pokrenu. Tako natjeraju vozača da plati određenu količinu litara, a da je zapravo u svoj rezervoar ulio manje goriva. I to je jasno krivično djelo.

Moramo istaknuti da su benzinske pumpe svake godine dužne proći inspekcijski pregled. Protokole za provjeru utvrđuje Ministarstvo ekonomije i njima se provjeravaju brtve i količina goriva koja se isporučuje u crijevima, čije odstupanje ne smije biti veće od 0,5 posto volumena.

Uz ovaj trika nikad vas ne mogu prevariti na benzinskoj pumpi: Koliko novca, toliko goriva

Jedan lanac benzinskih pumpi u EU objašnjava da, prema zakonu, sve benzinske pumpe moraju ponuditi testiranje u epruveti, ako vi to zatražite. I to je jedan od načina da se zna je li automat ispravno kalibriran. To je metoda koja je laka koliko i brza, budući da provjera traje jednako kao i redovno točenje goriva. Ispitivanje u epruveti sastoji se od ulijevanja goriva u dozator i, umjesto ulijevanja u rezervoar, to se radi u ovom volumetrijskom instrumentu kako bi se provjerilo je li tražena količina isporučena.

Ovim se alatom ne može manipulirati jer je također kalibriran i zapečaćen. Ako se utvrdi da količina goriva ne odgovara onome što pokazuje brojač, lanac benzinskih pumpi podliježe velikim kaznama, a postoji mogućnost da se sve benzinske pumpe za koje utvrđeno da varaju zatvore.

Svako od nas, s druge strane, može pokrenuti sudski postupak ako pumpa ne pristane na testiranje u epruveti. Srećom, ovakve su manipulacije nekad bile bitno češće nego danas, a sumnju bi kod vozača snala izazivati i činjenica kad bi utočili naprimjer 54 litre u spremnik od 50 litara, javlja Jutarnji.hr.