KJKP Vodovod i kanalizacija jutros je uputio obavještenje građanima da će bez vodosnabdijevanja biti veći broj naselja u Sarajevu.

Za danas od 08 sati planirani su završni radovi na uvezivanju dijela rekonstruisanog cijevovoda DN 500 na spoju ulica Samira Ćatovića Kobre, IV Viteške brigade i Lužansko polje (novi kružni tok).

U sklopu planiranih radova doći će do prekida u vodosnabdijevanju sljedećih naseljima sa pripadajućim ulicama: Lužani, Stup, Stupsko brdo, Nedžarići, Bojnik, Azići, Osik, Plandište, Doglodi, Dobroševići, Bačići, Ahatovići, Reljevo te ulice: Kasindolska, Velika aleja, Hrasnička cesta, Banjska, Aleja Bosne Srebrene, Branislava Nušića, Bojnička i Kurta Schorka.

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema vršit će se popravak kvarova kao i radovi na drugim intervencijama na vodovodnoj mreži zbog čega može doći do prekida snabdijevanja vodom u ulicama: 15. maja, Butilska, Karpuzova, Gornja mahala, Kamenolom i Grdonj.

Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.

Za sve informacije možete se obratiti Dispečerskom centru ViK-a na brojeve telefona 033 210 707 i 033 220 435.