Željko Komšić, član Predsjedništva BiH, prije nešto više od dva mjeseca uputio je zahtjev za mišljenje Venecijanskoj komisiji u vezi načina izbora sudija u Ustavni sud BiH, te poređenja sa praksom u zemljama Vijeća Evrope.

Iz njegovog kabineta je danas saopćeno da je Venecijanska komisija prihvatila Komšićev zahtjev o načinu izbora sudija Ustavnog suda BiH.

- Venecijanska komisija istakla je u mišljenju po zahtjevu člana Predsjedništva BiH Željka Komšića, a o načinu izbora sudija u Ustavni sud Bosne i Hercegovina, da etnička pripadnost nikako ne može biti korištena kao osnov za izbor sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Također, posebno je istaknuto da etničke kvote ili etnički paritet (2B+2H+2S) se ne mogu koristiti prilikom izbora sudija u Ustavni sud Bosne i Hercegovine, jer to predstavlja diskriminaciju i podriva integritet Ustavnog suda BiH i u potpunoj je suprotnosti sa evropskim praksama.

Venecijanska komisija navodi i to da profesionalno iskustvo kandidata za sudiju Ustavnog suda BiH treba biti precizirano na način da kandidati trebaju imati 10. do 15. godina profesionalnog iskustva na poziciji, sudije, profesora ustavnog prava ili advokata - saopćeno je iz Komšićevog kabineta.