Više od 300 osoba u Bosni i Hercegovini trenutačno čeka na transplantaciju organa, pri čemu je najveći broj onih kojima je potreban bubreg, a slijede jetra, srce i rožnjače.

Uprkos ovoj značajnoj potrebi, broj izvedenih transplantacija u zemlji je vrlo mali, s tek od 8 do 14 transplantacija godišnje, većinom sa živog donora. Transplantacije od umrlih osoba, poznate kao kadaverične transplantacije, još uvijek su rijetke i provode se isključivo na području Federacije BiH.

Bosna i Hercegovina je poduzela prve ozbiljnije korake prema članstvu u Eurotransplantu, organizaciji koja bi značajno povećala šanse za preživljavanje građana BiH kojima je transplantacija jedina nada.

Ministrica civilnih poslova BiH, Dubravka Bošnjak, sastala se s rukovodstvom Eurotransplanta u Leidenu, Nizozemska, kako bi razgovarali o dosadašnjim aktivnostima u BiH, uključujući jačanje HLA (Human Leukocyte Antigen) laboratorija i njegovu akreditaciju od Europske federacije za imunogenetiku (EFI), te promidžbu značaja donorstva.

Jedan od ključnih uslova za ulazak BiH u Eurotransplant je povećanje broja donora.

Ministrica Bošnjak naglasila je važnost formaliziranja saradnje s Eurotransplantom kroz bilateralni sporazum kao prvi korak prema punopravnom članstvu.

Prema riječima prof. dr. Halime Resić, predsjednice Donorske mreže BiH za Večernji list, ključ za napredak je povećanje broja donora. Donorska mreža i Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije BiH već više od 20 godina rade na održavanju nade pacijenata i promoviranju donorstva. Kroz kampanje i zagovaranje, svijest građana o važnosti doniranja organa nakon smrti postupno raste.

U BiH je trenutno potpisano oko 80.000 donorskih kartica. Iako ove kartice predstavljaju simbolični znak volje pojedinca i nisu zakonska obveza, one jasno izražavaju želju pacijenta koju obitelji najčešće poštuju. Međutim, od izuzetne je važnosti da osobe koje žele biti donori o tome razgovaraju sa svojim najbližima, jer bez suglasnosti obitelji, transplantacija se ne može izvršiti.

Posljednja kadaverična transplantacija u BiH obavljena je prošle godine. Ministarstvo civilnih poslova BiH nastavlja raditi na ispunjavanju uslova za članstvo u Eurotransplantu, uključujući akreditaciju HLA laboratorija i razvoj saradnje s centrima za transplantaciju iz zemalja članica Eurotransplanta.

Članstvo u Eurotransplantu bi državljanima BiH pružilo značajno veće izglede za transplantaciju, što je ključno za mnoge pacijente čiji život ovisi o ovom postupku. Rad na povećanju broja donora i jačanju kapaciteta za transplantaciju mora ostati prioritet kako bi se poboljšala situacija i pružila nada onima koji čekaju na prijeko potrebne organe.