Neizvjesnosti na svjetskom tržištu hrane i energenata, poremećeni lanci opskrbe te stalna inflacija postavljaju značajne izazove pred prehrambeni sektor Bosne i Hercegovine, koji je još uvijek u velikoj mjeri ovisan o uvozu repromaterijala i gotovih proizvoda. No, Vlada Federacije BiH poduzima korake ka jačanju domaće proizvodnje kroz povećane iznose izravnih poticaja za poljoprivredu.

U sklopu programa “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaj za poljoprivredu”, iz federalnog budžeta za ovu godinu izdvojeno je 175 miliona maraka. Od tog iznosa, 27,540.000 KM namijenjeno je za novčane podrške u biljnoj proizvodnji.

Programom novčanih podrški zadržane su sve mjere iz prošlogodišnjeg programa, uz dodatak za osnovno plaćanje od 500 KM po hektaru, dodatak za dizelsko gorivo od 100 KM i dodatak za organsku proizvodnju od 200 KM.

Biljna proizvodnja prepoznata je kao sektor koji zaslužuje posebnu pažnju jer ima potencijal zadovoljiti značajne potrebe za hranom stanovništva, ali i doprinijeti prehrani stočnog fonda. Primjetno je da su za niz kategorija, osim osnovnog plaćanja, predviđeni dodatci kojima se povećava ukupan iznos po hektaru zasijane, odnosno zasađene površine.

Za uzgoj grožđa i maslina predviđeno je 3,5 miliona KM, dok je za voćarstvo osigurano 2 miliona KM. Model plaćanja uključuje 500 KM po hektaru za pravne osobe i obrte, 1900 KM dodatka, 100 KM za dizel i 200 KM za organsku proizvodnju.

Federacija BiH osigurala je sredstva za mjeru koja bi se mogla nazvati plavim dizelom, što će pomoći poljoprivrednicima da se suoče s visokim cijenama energenata. Uz temeljite reformske korake i oslanjanje na europska sredstva iz IPARD fonda, očekuje se daljnji razvoj i modernizacija poljoprivrednog sektora u BiH.