Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je, na današnjoj sjednici, tekst kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području tog kantona, koji će biti zaključen između Vlade TK i Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona.

Prihvaćen je i tekst kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i doktora medicine i stomatologije za područje djelatnosti zdravstvene zaštite u Tuzlanskom kantonu, koji će biti zaključen između Vlade TK i Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona.

Kako bi se osigurala dodatna sredstva za još jednog ljekara, koji je izvršio dopunu dokumentacije i ispunjava uslove Programa sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine u periodu od 12 mjeseci, Vlada TK danas je utvrdila izmjene Programa unapređenja zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2024/2025. godinu.

- Naime, u momentu usvajanja inicijalnog Programa, novčani iznos je bio osiguran za 70 doktora medicine. S obzirom da je još jedan ljekar ispunio uslove Programa, Vlada je izmjenom Programa omogućila da i on, kao 71., bude obuhvaćen tim programom - saopćeno je Odjeljenja za informisanje TK u informaciji sa vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona.