Za 24. jun, koji se obilježava kao Dan Opštine Vogošća, vežu se još dva važna događaja.

Jedan iz 1953-e, kada je Opština prvi put u istoriji uspostavljena kao institucija jedinice lokalne samouprave, i onaj iz 1992-e godine, kada su formirani Vogošćanski odredi, koji čine važan dio istorije.

Godine obnove zamijenile su godine razvoja i projekata, a Vogošća je postala mjesto ugodnog življenja.