Slaba i zastarjela zakonska rješenja u Bosni i Hercegovini omogućavaju koncesionarima da izbjegavaju plaćanje svojih obaveza, dok nedostatak adekvatne kontrole nadležnih organa i skrivanje podataka omogućavaju da sve prođe bez posljedica, izvještava Aljazeera.

Prema najnovijem izvještaju o izvršenju budžeta svih nivoa vlasti, prošle godine je u Bosni i Hercegovini naplaćeno nešto više od 60 miliona eura prihoda od koncesija. Ovaj iznos je za milion i po manji nego 2021. godine, što ukazuje na trend smanjenja prihoda uprkos rastućim poslovnim aktivnostima koncesionara.

S druge strane, koncesionari ostvaruju milijarde prihoda, što dodatno naglašava disparitet između zarade i uplaćenih obaveza prema državi. Slaba i zastarjela zakonska rješenja koncesionarima ostavljaju prostor za izbjegavanje plaćanja obaveza, što se dodatno pogoršava zbog nedovoljne kontrole nadležnih organa i skrivanja relevantnih podataka.

Nedostatak transparentnosti i odgovarajuće kontrole nadležnih institucija omogućavaju koncesionarima da iskorištavaju sistem bez straha od sankcija. Ova situacija ukazuje na potrebu za hitnom reformom zakonskih okvira i jačanjem kontrolnih mehanizama kako bi se osiguralo da koncesionari ispunjavaju svoje obaveze prema državi.

Izvještaj o izvršenju budžeta jasno pokazuje potrebu za efikasnijim nadzorom i transparentnijim upravljanjem prihodima od koncesija. U suprotnom, Bosna i Hercegovina će nastaviti gubiti značajne prihode koji bi mogli biti usmjereni na razvoj i poboljšanje javnih usluga.

Dok se čekaju konkretne mjere od strane vlasti, situacija ostaje nepromijenjena, a koncesionari i dalje ubiru ogromne profite, ostavljajući državu i njene građane s minimalnim koristima od ovih poslova.