Centar za sigurnosne studije danas je u Sarajevu orzganizirao Forum političkih lidera o UN Rezoluciji 1325 "Žene, mir i sigurnost“, u sklopu inicijative "Žene i sigurnost ? Prirodno, skroz!", koju finansira Evropska unija, a koja nastoji poboljšati položaj žena u sektoru sigurnosti u BiH.

Putem ovog foruma, dodatnim upoznavanjem sa UN Rezolucijom 1325 i trenutnim statusom žena u sigurnosnom sektoru BiH, želi se pomoći i ohrabriti donosioci odluka da zajedničkim snagama potaknu pozitivne promjene. Rezolucija 1325, usvojena 31. oktobra 2000. godine, označila je prekretnicu u priznavanju različitih uticaja sukoba na osobe različitog spola. Ističe se da žene igraju ključnu ulogu u izgradnji mira te da su nužne za održivost mjera mira i sigurnosti.

U sektoru sigurnosti BiH žene su još uvijek nedovoljno zastupljene na ključnim pozicijama odlučivanja.

Inicijativu “Žene i sigurnost? Prirodno, skroz!“ finansira Evropska unija, a sprovode Centar za sigurnosne studije iz Sarajeva, Udruženje „Mreža policijskih službenica“ (Sarajevo, BiH) te Centar za evropske sigurnosne studije (Groningen, Nizozemska).

Ova opsežna inicijativa ima za cilj unaprijediti sigurnost kroz bolje razumijevanje i primjenu Rezolucije Vijeća sigurnosti UN 1325 te osigurati veći rodno osjetljiv nadzor nad sektorom sigurnosti u BiH.

Direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović kazao je da je cilj Foruma da sa političkim predstavnicima poveća svijest koliko su žene potrebne u sferi sigurnosti.

- Određene pomake BiH je napravil, ali još uvijek vidimo da je to ispod onih normi koje su propisane zakonom i onog što je međunarodni standard. Nastojat ćemo da sa predstavnicima političkih partija ukažemo da su žene veoma bitne i da u narednom periodu očekujemo što više žena i u politici i u sektoru sigurnosti, za koju se prvenstveno zalažemo kroz ovaj projekat. Radit ćemo na tome da se dodstignu ciljevi UN Rezolucije 1325 - žene mir i sigurnost, koja spriječava nasilje traži uključivanje više žena u mirovne procese kao i zaštitu ljudskih prava – kazao je Hadžović.

Naveo da su to neki od ciljeva koji se u BiH malo i vrlo sporo unaprijeđuju, ali i da je ovo prilika da sa predstavnicima političkih pariija razgo varaju kako bi mogli postići najbolje rezultate i kako bi prirodno ostvarili veću zaspiljenost žena u sektoru sigurnosti što je i moto ovoga projekta.

Predsjednica Udruženja "Mreža policijskih službenica" Kristina Jozić kazala je da je cilj da se naglasi potreba snažnije primjene ove rezolucije u BiH.

- Možemo reći da je ipak potrebno enegičnije raditi na konkretnim aktivnostima kada je u pitanju položaj žena u sektoru sigurnosti. Konkretno ova rezolucija naglašava da su mjere sigurnosti i mira praktično neodržive bez ravnopravnog učešća žena u svim fazama ovih procesa – kazala je Jozić.

Navela je da danas u BiH na svim nivoima ima svega oko devet posto policijskih službenica, što je daleko od onog zakonom preporučenog, namajanje 40 posto manje zastupljenog spola, ali da je ono što je još više zabrinjavajuće upravo činjenica da žena gotovo nikako nema na najvećim rukovodećim pozicijama, te da je poznato da BiH nema ni jednu direktoricu policije niti komesarku.