Kurban-bajram danas muslimani obilježavaju širom svijeta, a ono što je sastavni dio ovog blagdana je klanje kurbana.

Onaj koji kolje kurban, tim činom se približava Bogu. Kurban koji se kolje jest žrtva koja se prinosi Allahu iz zahvalnosti za blagodati.

Približavanje Bogu

U terminološkom smislu kurban znači: "Zaklati devu, kravu, ovcu ili kozu na dane bajrama, u određeno vrijeme, želeći se tim činom približiti Uzvišenom Allahu."

Na osnovu vjerskih propisa, kurban je dužan klati svatko tko je punoljetan, slobodan i pametan.

Klanjem kurbana žrtvuje se jedan od ni'meta (op.a. blagodati) koji je darovao Allah. On daje, a njemu se žrtva prinosi.

Žrtva koja se prinosi Allahu: Evo zbog čega i na koji način se kolje kurban

Nedozvoljena stoka za klanje

U kurban nije dozvoljeno klati stoku koja je jako bolesna i nije sama sposobna doći do mjesta klanja, ćoravu ili potpuno slijepu, hromu koja nije sposobna sama hodati, iščupanog roga, repa ili uha iz korijena, onu koja je mršava ili nema zuba.

Vrijeme i način klanja kurbana

Kurban se kolje prvog dana nakon klanjanja bajram-namaza i može se klati sve do zalaska sunca trećeg dana bajrama.

Muhamed je osobno za sebe klao kurban. Njegov Džabir kaže "Kada bi Muhamed a.s. klanjao bajram namaz, tada bi proučio hutbu i i čim bi je završio, odmah bi naredio da se dovedu njegovi kurbani, koje bi zaklao izgovarajući: "Bismillahi Allahu ekber. Haza minni ve'ammen lem judahhi min ummeti." "U ime Allaha (a) Allah je najveći. Ovo je kurban za mene i za onoga od mojih sljedbenika koji nije kurban zaklao." Aiša r.a. pripovijeda kako je Muhamed a.s. klao kurban: "Muhamed a.s. bi naredio da mu se dovede kurban na mjesto gdje će ga zaklati. Kada mu je doveden rogat ovan, crnih nogu i ispod trbuha, crnih očiju, zatražio je da mu donesu oštar nož.

Nakon toga bi povalio ovna i preklao ga izgovarajući:

"U ime Allaha! Bože! Ti primi (ovaj ibadet) od Muhameda, njegove čeljadi i svih sljedbenika"

Kurban se povali na lijevu stranu, okrenuvši ga po mogućnosti prema Kibli, svežu mu se sve četiri ili najmanje tri noge i oštrim nožem brzo se presijeku dvije glavne krvne žile, te dušnik i grkljan.

Podjela kurbanskog mesa

Kurbansko meso se dijeli kao sadaka. Žrtveno meso se dijeli na tri dijela: jedan za obitelj, jedan za susjede i rodbinu i jedan za siromašne.